Uurimistöö

Uurimistöö koostamise juhend

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)


Tähtajad:

  • 12. november avaldus koos põhjendusega
  • 28.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 4. märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 1. aprill paberkandjal töö õppealajuhatajale; elektrooniliselt Ain Jahhule
  • 10. – 12. aprill kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt