Põhimäärus

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 24. novembri 2020. a otsusega nr 58

Põhimäärus on kättesaadav siit.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt