Arengukava

TTG arengukava 2021 - 2023
 

Kinnitatud Tartu Linnavalituse 17.11.2020 korraldusega nr 54.

Kooli arengukava on kättesaadav siit

 

 

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt