Arengukava

TTG arengukava 2017 - 2020
 

Kinnitatud Tartu Linnavalituse 13.12.2016 korraldusega nr 29.

Kooli arengukava on kättesaadav siit

 

"Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2023" eelnõu on  avalikul väljapanekul 12. oktoober kuni 2. november 2020.
Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Marika.Kaasik@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Nooruse 9, Tartu 50411.

 

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt