Õppekava

Kinnitatud Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr.  4. septembril 2015. a.

Õppekava fail

Ainekavad

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt