Põhimäärus

Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 14. aprill 2011. a otsusega nr 184

Põhimäärus on kättesaadav siit.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt