Kontakt

Aadress

Nooruse 9,
50411 Tartu
email: kool@ag.tartu.ee

Telefonid

(+372) 7461 751
(+372) 7461 726

Kantselei avatud

E-N  8.30 - 16.30
   R   8.30 - 13.00
 

Õpetajate ja töötajate kontaktid (leitavad ka menüüst "KOOL")

Veebilehel olevate andmete kohta küsi:

Info kooli kohta - direktor Marika Kaasik
Õppetööga seonduv (õppekava, õppetöö korraldus, sisseastumine jne) - õppealajuhataja Reet Jakobson
Dokumendiregister - kooli sekretär Maarja Kiisk
Lisainfo veebilehe kohta - infojuht Ain Jahhu

 

Riiklikku järelevalvet teostav asutus:
Haridus- ja Teadusministeerium

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)
Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee;  
mobiiltelefon 5687 0346;  
lauatelefon 735 4068

Määratud andmekaitsespetsialisti poole saate pöörduda aadressil andmekaitse@raad.tartu.ee

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt