Hoolekogu

TTG-s töötab hoolekogu järgmises koosseis

  • Ain Riistan - vilistlaste esindaja
  • Olga Zolotar - õpetajate esindaja
  • Ain Jahhu - õppenõukogu esindaja
  • Kristo Kulo - Tartu Vangla esindaja
  • Margus Peterson - vilistlaste esindaja
  • Ruttar Ant - vilistlaste esindaja
  • Arhe Kala - õpilaste esindaja
  • Toomas Kapp - Tartu linna esindaja
 

Eesmärgid

Hoolekogu peamine ülesanne on toetada kooli tema tegevuses, anda head nõu ja ühendada koolielu ühiskonnas toimuvaga.

Hoolekogusse valitakse väärikad esindajad koolipere hulgast ja meie kooli hästi tundvad ning lugupeetud inimesed väljastpoolt.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt