Projektid

Projekt: Uued teadmised - uued võimalused

01.09.2020 - 31.08.2022

Projekt "Uued teadmised - uued võimalused" on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" kaudu.
Toetussumma:89 895 €

 

Projekti eesmärgiks on toetada haridustee katkestanute tagasitulemist kooli läbi julgustava ja
motiveeriva kuvandi kui toetavast ja mitmekülgsest õpikeskkonnast, kus on hea olla. Läbi õppetöö mitmekesistamise toetatakse edukat kooli lõpetamist.
.

 

Projekt: Tule kooli tagasi, mine eluga edasi

01.09.2018 - 31.08.2020

Projekt "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi" on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" kaudu.
Toetussumma:176 124 €

 

Projekti eesmärgiks on leida ja motiveerida haridustee katkestanud täiskasvanuid õpingute jätkamiseks Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis nii põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute toetamist ja mitmekesistamist väljalangevuse vähendamiseks suurendades sellega kooli lõpetajate arvu.

 

Projekt: TeRiTa Tartumaal

01.08.2016 - 31.07.2018

Projekt "Teisel Ringil Targaks Tartumaal" on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" kaudu.
Toetussumma: 234 452 €

 

Projekti eesmärgiks on leida ja motiveerida haridustee katkestanud täiskasvanuid õpingute jätkamiseks Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis nii põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute toetamist ja mitmekesistamist väljalangevuse vähendamiseks suurendades sellega kooli lõpetajate arvu.

Soovime projekti elluviimisega saavutada koolis järgmisi tulemusi:

  • kaasata kooli 2 aasta jooksul 100 õpilast enam,
  • suurendada lõpetajate arvu 25 õpilase võrra,
  • õpingute katkestajate arvu vähendamist 5% võrra.

 

Projekti tegevused on suunatud Tartu linna ja maakonna täiskasvanutele. Uute õppijate leidmiseks planeeritakse koostööd Tartu LV haridusosakonnaga, Tartu MV ja valdade esindajatega, Tartu Töötukassa, Rajaleidja ja Tugila töötajatega. On planeeritud teavitustöö mitmesuguseid meediakanaleid ja trükitud materjale kasutades ning potentsiaalsete õppurite nõustamist. Planeeritakse kursusi inimestele, kellel on pikem vaheaeg õpingutes ja/või kes tunnevad, et vajavad jätkamiseks kordavaid kursusi. 
 

Nordplus Adult projekt

Meie kool osales Nordplus Adult projektis "Enhancing e-learning with video conferencing".

Projekti eesmärgiks on tutvuda erinevate võimalustega e-õppe arendamiseks kasutades muuhulgas ka videokonverentsi vahendeid. Lisaks meie koolile osalevad veel Vetspilsi õhtukeskkool Lätist ja Sotunki kaugkoolituskeskus Soomest. Meie eesmärgiks oli leida uusi võimalusi ja vahendeid, mis võimaldaksid õpetada ja juhendada ka neid õpilasi, kes ei saa käia koolis kohapeal.
 

Meie kool on Õppija arengu toetaja

 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhikooli õpilaste tugigrupp koosseisus Mariann Laius, Anneli Kärner, Triinu Maidla, Eda Rööpmann said Eestimaa õpib ja tänab tänuüritusel auhinna ÕPPIJA ARENGU TOETAJA AUHIND 2011

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt