Uurimistöö

 Uurimistöö koostamise juhend 

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)

Tähtajad 2023/2024 õppeaastal:

  • 9. november avaldus koos põhjendusega (avalduse vorm)
    Õpilane esitab avalduse koos juhendaja kinnitusega õppealajuhatajale.
  • 22.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 1- märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 3. aprill töö esitamine õppealajuhatajale (juhendaja kaudu)
    Õpilane esitab töö juhendajale, kes edastab selle õppealajuhatajale.
  • juuni: kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt