Uurimistöö

Uurimistöö koostamise juhend

Loovtöö koostamise juhend (põhikool)


Tähtajad 2021/2022 õppeaastal:

  • 10. november avaldus koos põhjendusega
  • 24.jaanuar valmis teoreetiline osa juhendajale
  • 3. märts kogu töö esitamine juhendajale
  • 5. aprill töö esitamine õppealajuhatajale (juhendaja kaudu)
  • 20., 21. aprill kaitsmised
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt