Täiendav vastuvõtt

Täiendav vastuvõtt üksikutele vabadele kohtadele toimub esmaspäeval, 1. aprillil 2019.
 

Kooli astumiseks tuleb toimida järgnevalt:

 1. Õppida soovija esitab elektroonilise taotluse veebikeskkonnas ARNO (taotluse juurde lisada ka dokumendifoto)
  http://tartu.ee/arno/
   
 2. Taotluse läbivaatamine ja õppekoormuse kokkuleppimine toimub vestlusel õppenõustajaga (01.04.2019 kell 15.00-16.30).
   Registreeruda eelnevalt telefonil 746 1726

  Vestlusele võtta kaasa võtta järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument
  • Dokumendifoto (esitada elektrooniliselt koos vastuvõtutaotlusega)
  • Lisaks veel
   • Põhikoolis
    • Klassitunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust
   • Gümnaasiumis
    • Põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
    • Väljavõte õpilasraamatust (kui ollakse varem gümnaasiumis õppinud)


  Koopiate tegemine ka kohapeal (ENNE vestluse aega kantseleis).
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt